Proves accés a cicles formatius grau superior a Amposta

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

Què és?

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior té la finalitat de facilitar l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigits per a l’accés directe i ha d’acreditar que l’aspirant té la maduresa amb relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional del qual es tracti.

 

Requisits per a presentar-se

Per poder fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior cal tenir, com a mínim, 19 anys complerts l’any de realització de la prova; o bé tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any de realització de la prova.

Les persones que acreditin, com a mínim, un any d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, i les que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior relacionat estaran exemptes de la part específica de la prova.

Quedaran exemptes de la prova d’accés les persones que hagin superat totalment les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i les que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior de formació professional o als ensenyaments d’esports de grau superior.

 

En què consisteix la prova?

La prova té dues parts:

  • Part comuna. Agrupa les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques. En les proves d’accés a ensenyaments artístics i esportius es podrà escollir entre matemàtiques i història.
  • Part específica. Agrupa les matèries que corresponen a cada cicle formatiu.

 

Durada i horari del curs

Durada: del 12 de desembre de 2022 fins la primera quinzena de maig de 2023 (coincidint amb la data de l’examen).

 

Horaris: dilluns, dimecres i divendres, de 20,15 a 21,45h.

 

Informa’t al nostre centre de les quotes dels cursos i de totes les facilitats de pagament.