Proves accés a cicles formatius grau superior a Amposta

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

Per què preparar-se?

La formació en cicles t’ofereix la possibilitat de preparar-te en l’activitat d’un camp professional i facilitar-te l’adaptació en les possibles modificacions laborals que es poden produir al llarg de la teva vida. Aquest ensenyament et capacita en la formació de les diverses professions i et permet la formació necessària per poder adquirir els coneixements propis de cada àmbit.

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior té la finalitat de facilitar l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigits per a l’accés directe.

 

T’oferim

Preparació completa de la prova comuna de la prova de Catalunya: català, castellà, anglès i matemàtiques.

Orientació i assessorament en la preparació de la prova especifica.

Formació personalitzada, amb tutories, classes presencials i realització periòdica d’exàmens.

Tot el material necessari elaborat pel professorat del nostre centre.

Gestions de matriculació.

El 90% dels nostres alumnes han aprovat les proves d’accés dels darrers cinc anys.

 

Requisits

Tenir complerts els 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any de realització de la prova i no posseir cap titulació o ensenyament equivalent que permeti l’accés directe a aquests cicles formatius: títol de tècnic de Formació Professional, títol de Formació Professional II o equivalent, títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, haver superat el Curs de preparació per a la incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior (CAS) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

Horaris

Durada: de l’11 de desembre de 2023 fins a la primera quinzena de maig de 2024 (coincidint amb la data de l’examen)

Horaris: dilluns i dimecres, de 19,45 a 22,00 h.

 

Informa’t al nostre centre de les quotes dels cursos i de totes les facilitats de pagament.