OPOSICIONS ADMINISTRATIUS GENCAT

 

Per què preparar-se?

 

Després de molt temps sense cap convocatòria, la Generalitat té previst convocar properament 598 places.

 

T’oferim:

 

Classes online i sessions periòdiques presencials.

Preparació completa del temari i supòsits pràctics.

Realització periòdica de proves com les que et trobaràs en l’oposició.

Tot el material didàctic.

 

Requisits:

 

Estar en possessió del tíol de batxiller o tècnic o equivalent.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de nivell C2.

 

Horaris:

 

Comencem curs al gener de 2024