SUPORT VITAL BÀSIC (DEA-RCP)

La Síndrome Coronària Aguda (l’infart agut de miocardi) és la primera causa de mortalitat en els països industrialitzats. Un 50% dels casos, la mort sobtada és la primera manifestació de la malaltia. La supervivència d’una persona depèn en bona mesura d’un diagnòstic ràpid i d’un tractament immediat. D’aquí la importància de realitzar un curs DEA.

Davant d’aquesta circumstància, la comunitat científica internacional, promou l’ús dels desfibril.ladors externs automàtics (DEA). Es tracta d’uns dispositius mèdics que permeten identificar les arrítmies que requereixen desfibril.lació i administrar la descàrrega elèctrica necessària. Aquests aparells poden ser utilitzats per personal no mèdic i permeten una primera actuació que millora les possibilitats de supervivència de la persona afectada.

 

Objectiu del curs DEA

L’objectiu bàsic consisteix en aportar els coneixements i les habilitats necessaries amb la finalitat de prevenir i tractar una aturada cardíaca.

 

A qui va destinat?

El curs va dirigit a les entitats i empreses que han de complir el Decret 82/2010. Com ara ports comercials, recintes on es desenvolupin espectacles públics, activitats recreatives i activitats esportives. També incloem els monitors esportius, establiments d’ús educatiu destinats a persones amb discapacitats físiques, col.legis, jardins d’infància i ludoteques. I una altre grup com el de càmpings, grans magatzems, discoteques, sales de festa i edificis d’oficines…

A més, el curs és de l’interés de tota persona sensibilitzada amb el món de la salut i de les emergències, amb ganes d’ampliar el seu currículum i d’aportar uns coneixements que el diferencïin de la resta.

 

Requisits per a la titulació

A la pràctica, qualsevol persona major de 18 anys que disposi del títol de graduat en educació secundària o el títol de graduat escolar pot inscriure’s en aquest curs.

 

Durada del curs

Mòdul formatiu inicial de 6 hores.

Mòdul de reciclatge cada tres anys per a renovar titulació: 2 hores.

 

Titulació homologada:

IMPOSITA és un centre reconegut per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el C.C.R. (Consell Català de Ressuscitació) i disposa de formadors amb una àmplia experiència en la branca sanitària i en la docència.