Preparació oposicions Mossos esquadra i policia local

OPOSICIONS MOSSOS D’ESQUADRA

Què t’oferim?

Preparació completa: temari comú, proves psicotècniques, sessions d’entrenament de la prova física (opcional), preparació personalitzada de l’entrevista …

Formació personalitzada, amb tutories, classes presencials i realització periòdica de proves idèntiques a les que trobaràs a l’oposició.

Tot el material necessari per assolir l’èxit a la convocatòria, tant l’oficial de la Generalitat, com l’elaborat pel professorat del nostre centre.

Curs complementari online amb materials, recursos, videoconferències… completament gratuït.

Gestions de matriculació i assessorament continuat…

Som centre col·laborador àcTIC, t’oferim cursos de nivell Mitjà i de nivell Avançat per a obtenir fins a 1,5 punts.

 

Requisits per a presentar-se

  • Nacionalitat espanyola.
  • Possessió del títol de Batxillerat o equivalent o superior.
  • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • No estar inclòs/inclosa en el quadre d’exclusions mèdiques.
  • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B.
  • No tenir antecedents penals ni trobar-se en inhabilitació absoluta per a ocupacions o càrrecs públics.
  • Signar la declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.
  • Satisfer els drets d’examen.

Calendari i horaris

Del 4 de juny al 18 de juliol i del 17 de setembre fins a la data de la primera prova (gener-febrer).

Classes setmanals presencials a triar entre:

 

GRUP MATÍ: dimarts i dijous, de 9,15 a 11,45 h

GRUP TARDA: dimarts i dijous de 16,00 a 18,30 h (Pendent de confirmació)

GRUP NIT: dimarts i dijous, de 19,00 a 21,30 h

 

En aquestes sessions s’explica el temari i s’imparteixen continguts de psicotècnics de raonament, llenguatge i càlcul corresponents a la primera prova d’oposició.

Tutories per a l’aclariment i reforç de tots els continuguts.

 

 

Un cop superada la primera prova, es proposa a l’alumne la preparació de la tercera prova (psicotècnic i entrevista) amb formació presencial.

Preparació opcional dels certificats d’Àctic mitjà i Avançat i de la preparació de la prova física.