Preparació oposicions Mossos esquadra i policia local

478
alumnes
han aprovat
aquesta oposició
amb el nostre
mètode
d’estudi

OPOSICIONS MOSSOS D’ESQUADRA
i Policia Local

 

Què t’oferim?

Preparació completa: temari comú, proves psicotècniques, sessions d’entrenament de la prova física (opcional), preparació personalitzada de l’entrevista …
Formació personalitzada, amb tutories, classes presencials i realització periòdica de proves idèntiques a les que trobaràs a l’oposició.
Tot el material necessari per assolir l’èxit a la convocatòria, tant l’oficial de la Generalitat, com l’elaborat pel professorat del nostre centre.
Gestions de matriculació i assessorament continuat …
Altíssim percentatge d’aprovats en les darreres convocatòries.

Requisits per a presentar-se

 • Nacionalitat espanyola.
 • Possessió del títol de Batxillerat, o equivalent o superior.
 • Haver complert 18 anys.
 • No estar inclòs/inclosa en el quadre d’exclusions mèdiques que es determinaran en el moment de la convocatòria.
 • Tenir una alçada mínima d’1,65 m els homes i 1,60 m les dones.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Signar la declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.
 • Satisfer els drets d’examen.

Les proves

PRIMERA FASE:

 • Exercici de coneixements, prova aptitudinal i prova de personalitat.
 • Exercicis físics i comprovació de dades antropomètriques.
 • Proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar; entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques.
 • Reconeixement mèdic per a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica i coneixements de llengua catalana (queden exempts de realitzar-la els qui acreditin el nivell C o equivalent).

 

SEGONA FASE:
Curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.

 

TERCERA FASE:
Període de pràctiques selectiu

Durada i horari del curs

El curs s’imparteix d’octubre a març, tot i que la seva finalització dependrà de la data de convocatòria i, en conseqüència de la data de les proves.

 

HORARIS:
Dilluns, dimecres i dijous, de 20,15 a 22,00 h
Dissabtes, de 8,15 a 14,00 h

Altres horaris en preparació.

Informa’t al nostre centre de les quotes del curs i de les facilitats de pagament.