Preparació oposicions Mossos esquadra i policia local

OPOSICIONS MOSSOS D’ESQUADRA

Què t’oferim?

Preparació completa: temari comú, proves psicotècniques, sessions d’entrenament de la prova física (opcional), preparació personalitzada de l’entrevista …Formació personalitzada, amb tutories, classes presencials i realització periòdica de proves idèntiques a les que trobaràs a l’oposició.

Tot el material necessari per assolir l’èxit a la convocatòria, tant l’oficial de la Generalitat, com l’elaborat pel professorat del nostre centre.

Gestions de matriculació i assessorament continuat…

Altíssim percentatge d’aprovats en les darreres convocatòries.

 

Requisits per a presentar-se

  • Nacionalitat espanyola.
  • Possessió del títol de Batxillerat o equivalent o superior.
  • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • No estar inclòs/inclosa en el quadre d’exclusions mèdiques.
  • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B.
  • No tenir antecedents penals ni trobar-se en inhabilitació absoluta per a ocupacions o càrrecs públics.
  • Signar la declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.
  • Satisfer els drets d’examen.

No hi ha requisit d’alçada.

Els tatuatges només són causa d’exclusió si el seu contingut és contrari als principis, valors i competències dels Mossos d’Esquadra.

Som centre col·laborador àcTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i et podem preparar per a l’obtenció dels certificats de nivell Mitjà i de nivell Avançat amb els que obtindràs fins a 1,5 punts en el concurs de mèrits.

Curs presencial

Classes presencials setmanals
a triar entre les següents possibilitats:

 

MATÍ

dimarts i dijous, de 9,15 a 11,45 h

 

TARDA 

dimarts i dijous, de 16,00 a 18,30 h

 

NIT

dimarts i dijous, de 19,00 a 21,30 h

 

En aquestes sessions s’imparteixen classes del temari i psicotècnics de raonament, llenguate i càlcul.

 

+

 

Classes de tutories setmanals per a l’aclariment i reforç de tots els continguts.

Informació d’interès

 

Calendari del curs: del 4 de juny de 2024 al 18 de juliol i del 17 de setembre fins a la data de la primera prova (gener-febrer de 2025).

 

Un cop superada la primera prova, es proposa a l’alumne la preparació de la tercera prova (psicotècnic i entrevista).

 

També us oferim el curs per a l’obtenció del certificat Àctic Mitjà i Àctic Avançat i la preparació de la prova física.