El mètode que et portarà

a l’èxit

El vincle professor-alumne

L’entusiasme, la confiança i la motivació són actituds fonamentals per superar qualsevol repte.

Transmetre aquests valors a través d’una relació estreta i propera amb l’alumne és la base de la nostra metodologia.

 

Aprenentatge adaptat a cada necessitat

La nostra vocació és la docència. Tenim cura dels continguts: els actualitzem i optimitzem constantment perquè siguin pràctics, innovadors i rigorosos. L’experiència acumulada al llarg dels anys, avalada per milers d’estudiants que han complit els seus objectius, ens ha fet millorar com a docents i impartir els coneixements amb un estil propi, amè, engrescador i participatiu.

Compartim les inquietuds i detectem les necessitats de cada alumne. L’assessorament personalitzat és prioritari perquè sabem que cada persona és un món i té un ritme d’aprenentatge diferent. Oferim atenció individualitzada i les eines idònies en cada cas per què cada alumne desenvolupi tot el seu potencial.

Proposem hàbits basats en tècniques d’estudi per donar un suport complementari. Una actitud excel·lent durant el procés d’aprenentatge fa que els nostres alumnes aconsegueixin els millors resultats.

 

Simulacres d’examen

Ens assegurem de conèixer en tot moment el grau d’assoliment dels continguts per poder ajudar els alumnes en les dificultats i reptes que es van trobant. Al mateix temps, procurem donar l’empenta necessària per reforçar la motivació.

 

OPOSapp, una metodologia innovadora

La constant evolució de la nostra societat sumada al desenvolupament de noves tecnologies ha fet que siguem conscients de la necessitat d’oferir un suport complementari als nostres alumnes. Volem que s’aprofitin de tots els avantatges que ofereix la modalitat online i que els estudiants disposin d’un ritme més flexible per  l’assoliment de continguts que puguin compaginar amb les seves obligacions. Hem dissenyat una formació moderna i atractiva, però amb els mateixos estàndards de qualitat que ens caracteritzen i amb comunicació directa amb el professor i tutories presencials perquè l’alumne sempre se senti acompanyat i resolgui tots els dubtes de manera immediata.