MÈTODE EXITÒS

UN MÈTODE EXITÒS …

CLASSES PRESENCIALS com a mètode exitós

Perquè som conscients que només amb una estreta relació entre professor i alumne aconseguirem que s’assoleixin els objectius previstos.

ESTRATÈGIA I TÈCNICA DIDÀCTIQUES

Perquè sabem que són tan importants els continguts que cal impartir com la forma d’explicar-los.

Perquè sabem que cada alumne és un món i que els estudiants aprenen de moltes maneres: veient i escoltant, reflexionant i actuant, mitjançant el raonament lògic i intuïtiu, memoritzant i visualitzant, establint analogies, de manera constant i a empentes i rodolons.

Perquè hem de saber adaptar-nos a cada cas: amb classes magistrals; demostrant o discutint; centrant-nos de vegades en els principis i d’altres en les aplicacions; uns cops destacant la memòria i, d’altres, la comprensió.

Perquè sabem, en definitiva , que la quantitat que un estudiant determinat aprèn en una classe es regeix, en part, per la capacitat nativa d’aquest estudiant i la preparació prèvia, però també per la compatibilitat entre el seu estil d’aprenentatge i l’estil d’ensenyament del professor.

SIMULACRES D’EXAMEN

Perquè ens agrada saber en tot moment el grau d’assoliment dels continguts i poder ajudar els alumnes en les dificultats i reptes amb què es va trobant.