CURS MANIPULADORS D’ALIMENTS

Cada cop hi ha més gent diagnosticada amb celiaquia, intolerància o al·lèrgia a la lactosa i a altres aliments com els sulfits, el marisc, la soja… De fet, el 5% de la població general té una o més al·lèrgies. L’inici de l’aplicació del reglament europeu 1169/2011 ha obligat els locals de restauració, i també altres establiments de comerç alimentari, a informar els clients sobre la presència d’aliments que puguin produir al·lèrgies o intoleràncies als àpats oferts.

IMPOSITA, per tal de facilitar el compliment de la norma per part dels restauradors, ofereix aquest curs amb l’objectiu d’acompanyar als responsables dels establiments durant aquest procés d’adaptació. A més d’un assessorament personalitzat a cada restaurant amb el disseny de les cartes i la gestió dels al·lèrgens.

 

Objectiu del curs manipulador aliments

Aportar els coneixements i les eines necessaàries amb la finalitat d’ajudar als responsables d’HORECA i petits comerços a la cumplimentació del nou reglament.

 

A qui va destinat?

Entitats i empreses que han de complir el Decret 1169/2011: hotels, restaurants, cafeteries, petits comerços (carnisseries, botigues de plats preparats,..); i a tothom que busqui ampliar el seus coneixements i aprendre més sobre el món de les al·lèrgies.

 

Durada i contingut del curs

La durada del curs és de 2 o 3 hores, dividit en els següents mòduls:

MÒDUL 1. AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES.
MÒDUL 2. TIPUS D’AL·LÈRGENS CONTEMPLATS A LA NORMATIVA.
MÒDUL 3. PLA DE PREVENCIÓ DE RISCS D’AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES.
MÒDUL 4. LEGISLACIÓ APLICABLE I NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT.
MÒDUL 5. GESTIÓ DELS RISCS D’AL·LÈRGENS PER PART DEL SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ.
MÒDUL 6. OBLIGACIONS DELS ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ.

 

CURS SOBRE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS A HORECA I PETIT COMERÇ

Les malalties transmeses pels aliments poden tenir conseqüències greus a curt o llarg termini. Perquè no només hi ha efectes en la salut de les persones, sinó que també poden desprestigiar els negocis i els qui treballen en la seva manipulació, la qual cosa significa una pèrdua de confiança dels clients.

El manipulador continua sent l’element fonamental en la higiene alimentària: ha de formar-se adequadament i ha de seguir les instruccions i normes de bones pràctiques establertes per l’establiment alimentari on treballa, a fi d’evitar riscos per la salut del consumidor.

 

Objectiu del curs gestió d’al·lèrgens

Aportar o reforçar els coneixements sobre higiene amb la finalitat de potenciar la seguretat alimentària als establiments.

 

A qui va destinat?

Tothom que estigui interessat en ampliar el seu currículum per obrir-se portes al món laboral i a totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat, tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei. Algunes de les feines que sol·liciten aquest títol són: cambrers,

 

Durada i contingut del curs

La durada del curs és de 4 hores, està dividit en els següents mòduls:

MÒDUL 1. SEGURETAT ALIMENTÀRIA
MÒDUL 2. CONDICIONS DEL MANIPULADOR
MÒDUL 3. CONDICIONS DE L’ESTABLIMENT ON ES PREPAREN ALIMENTS.
MÒDUL 4. MANIPULACIÓ HIGIÈNICA.
MÒDUL 5. PREREQUISITS I SISTEMA D’ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTICS (APPCC)

 

CURS DE CONTROL D’AL·LÈRGENS + MANIPULADOR D’ALIMENTS

Oferim la possibilitat d’un curs on s’abracen els dos camps esmentats: la manipulació dels aliments i la gestió dels al.lèrgens:

MÒDUL 1. SEGURETAT ALIMENTÀRIA
MÒDUL 2. CONDICIONS DEL MANIPULADOR
MÒDUL 3. CONDICIONS DE L’ESTABLIMENT ON ES PREPAREN ALIMENTS
MÒDUL 4. MANIPULACIÓ HIGIÈNICA
MÒDUL 5. PREREQUISITS I SISTEMA D’ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTICS (APPCC)
MÓDUL 6. GESTIÓ DELS RISCS D’AL·LÈRGENS