OPOSICIONS COS DE MESTRES

Què t’oferim?

 

Curs impartit per professorat en actiu, que ja ha aprovat l’oposició.

 

El curs inclou:

 • Classes setmanals per videoconferència.
 • Marc legislatiu detallat i simplificat de manera entenedora.
 • Tot el temari actualitzat.
 • Assessorament sobre com afrontar unes oposicions: tècniques d’estudi, planificació, fases de l’oposició, requisits, convocatòria.
 • Plantejament i resolució de casos pràctics actualitzats.
 • Elaboració de la programació didàctica i correcció individualitzada.
 • Pautes per a la defensa oral de la programació.
 • Contacte directe amb el professor per resoldre dubtes i fer aclariments.

 

Et garantim al finalitzar el curs:

 • desenvolupament de tot el temari,
 • domini dels casos pràctics
 • tenir la programació feta i estar preparat per defensar-la davant el tribunal.

 

Horari curs d’oposicions de primària

 

Tots els dimarts, del 6 d’octubre al 27 d’abril, de 18,00 a 20,00 h.
(Excepte els dies 8 i 29 de desembre, 5 de gener i 6 d’abril).

 

SESSIONS PRESENCIALS (MAIG-JUNY) PER A LA PRÀCTICA DE LA DEFENSA ORAL DE LA PROGRAMACIÓ.

 

Horari curs d’oposicions d’infantil

 

Tots els dijous, del 27 de setembre al 25 d’abril, de 18,00 a 20,00 h.
(Excepte els dies 1 de novembre, 6 i 27 de desembre, 3 de gener i 4 d’abril)

 

SESSIONS PRESENCIALS (MAIG-JUNY) PER A LA PRÀCTICA DE LA DEFENSA ORAL DE LA PROGRAMACIÓ.

I si prefereixes la nostra formació online…