CLASSES DE REFORÇ

Classes de repàs Imposita a Amposta

Per a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat

Les nostres classes de reforç estan dirigides per personal qualificat i s’estructuren segons els diferents nivells educatius del mapa escolar: primària, ESO i Batxillerat.

 

Cada alumne troba a IMPOSITA, en funció de l’edat i les seves necessitats concretes, no solament l’ajut i l’orientació necessàries per assolir el curs amb èxit, sinó també un agradable ambient de treball i una gran varietat de material didàctic.

La nostra filosofia de treball gira entorn d’un seguit de conceptes:

  • la feina en equip, en què és part fonamental el mateix alumne
  • la valoració de l’esforç més enllà dels resultats assolits
  • la metodologia activa, que garanteix la participació de l’alumne en els processos d’aprenentatge
  • l’estreta relació amb els pares, per tal de crear un flux d’informació suficient i estructurat, que és una de les bases del nostre mètode

 

Tot plegat ens permet garantir un altíssim percentatge d’aprovats i també l’augment de la motivació dels alumnes envers l’estudi.

Classes de reforç a Amposta per a alumnes universitaris

Classes de reforç per a alumnes universitaris

Oferim classes de reforç a nivell particular o en grups reduïts per a alumnes d’INFERMERIA, ADE i EDUCACIÓ INFANTIL, matriculats a la URV de Tortosa, en horaris compatibles amb els de la Universitat.

 

També hi ha un ampli ventall de classes i horaris per a alumnes de la UOC i la UNED i, fins i tot, horaris de classe durant el cap de setmana per als alumnes que estudien fora de les Terres de l’Ebre.

 

Informa’t al nostre centre de les quotes del curs i de totes les facilitats de pagament.