ACCÉS A LA UNIVERSITAT per a més grans de 25 anys

Classes de repàs universitari a Amposta

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

per a més grans de 25 anys

Què són?

 

Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys tenen lloc un cop l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar la prova d’accés. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en posteriors convocatòries per tal de millorar la qualificació i per ingressar a la universitat. Sempre es tindrà en compte la millor nota obtinguda i té una validea indefinida.

 

Les proves

 

PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS

Una prova comuna, igual per a tots els candidats, per tal de determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats, la capacitat de raonament i de comprensió, i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera per poder cursar uns estudis universitaris. Consta dels següents exercicis: dos comentaris de text, un en llengua catalana i l’altre en llengua castellana, i una prova de llengua catalana, una altra de llengua castellana i una de llengua estrangera. La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per continuar i superar estudis vinculats a l’opció d’accés triada. El candidat ha d’escollir una opció de les cinc següents: ciències, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura, ciències socials i jurídiques, arts i humanitats.

 

Requisits

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents: tenir 25 anys l’any de presentació a l’examen; no tenir superades les PAU (o equivalent); no estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent); no tenir cap titulació universitària.

 

Horaris i durada del curs

 

De novembre fins a la data de la prova, és a dir, entre els mesos d’abril i maig.

Horari de classes: tots els dilluns, dimecres i dijous de 20,15 a 21,45 hores.

 

Informa’t al nostre centre de les quotes del curs i de totes les facilitats de pagament.

[button size=’large’ text=’CONTACTA’ icon=” icon_size=” icon_color=” link=’https://www.imposita.cat/contacte/’ target=’_self’ color=’#FFFFFF’ background_color=’#000000′ border_color=” font_style=’normal’ font_weight=’200′ text_align=’center’]  [button size=’large’ text=’DESCARREGA PDF’ icon=” icon_size=” icon_color=” link=’https://www.imposita.cat/wp-content/uploads/2016/04/3.acces_.pdf’ target=’_self’ color=’#FFFFFF’ background_color=’#000000′ border_color=” font_style=’normal’ font_weight=’200′ text_align=’center’]